<div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>In Utrecht zijn 600 gezinnen</div><div style='color: #d9782d;'>afhankelijk van de Voedselbank</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a>

Stichting Voedselbank Utrecht is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling.

(https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/)

Algemene informatie ANBI Status:

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Gegevens t.b.v. ANBI status:

Stichting Voedselbank Utrecht

RSIN/ fiscaal nummer: 857187016

Adresgegevens:

Arkansasdreef 32G

3565 AR  UTRECHT

Doelstellingen van de Stichting:

Het bieden van directe voedselhulp aan mensen in Utrecht die onder een bepaald minimum leven conform de criteria van de Vereniging Voedselbank Nederland.

Het tegengaan van verspilling van voedsel. 

Het behartigen van belangen van aangeslotenen en het woord voeren (mede) namens aangeslotenen bij onderhandelingen met derden, waaronder de Gemeente Utrecht

De hoofdlijnen van het beleidsplan

  • Uitgifte van voedselpakketten

Verstrekken van voedsel aan mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om voedsel te kopen, door middel. 

  • Faciliteren van Sociaal-Juridische Dienstverlening  

Signaleren van financiële problemen, hulp bieden in het beantwoorden van vragen rondom sociaal juridische en financiële kwesties, doorverwijzen en het helpen bij verbeteren van de financiële situatie.        

  • Sociale activering  

Door het aanbieden van activiteiten tijdens, maar ook buiten de voedseluitgifte, proberen de uitgiftepunten het sociale isolement van de deelnemers te doorbreken.   

De beloningsstructuur Stichting Voedselbank Utrecht

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.